nGày 17/09/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 15 Full – 26/2/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 15 Full – 26/2/2019

Đại Nghĩa quỳ lạy trước độ lầy của Long Nhật, Don Nguyễn, Sỹ Thanh, Yaya Trương Nhi.

https://www.youtube.com/watch?v=IM9yOFhThyk

Im Lặng Là Vàng Tập 15 Full – 26/2/2019