nGày 17/09/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 14 Full – 19/2/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 14 Full – 19/2/2019

Midu song kiếm hợp bích cùng Song Ngư khiêu chiến Ngọc Mỹ, Phạm Anh.

https://www.youtube.com/watch?v=oowSFEfrIis

Im Lặng Là Vàng Tập 14 Full – 19/2/2019