25 November, 2020

Hỏi xiên đáp xẹo Tập 47 Full – 19/11/2020

Xuân Bắc & Giáo Sư Hiến Kế “Phản Đòn” Bất Chấp Bất Đồng Ngôn Ngữ