4 December, 2020

Hỏi xiên đáp xẹo Tập 46 Full – 12/11/2020

“Nóng” Trước Câu Hỏi Xoáy, Xuân Bắc & Giáo Sư Quyết Truy Nguồn Gốc