30 October, 2020

Hỏi xiên đáp xẹo Tập 41 Full – 8/10/2020

Xuân Bắc & Giáo Sư Ra Lý Giải Về Thói Xấu Bất Kì Ai Cũng Hoảng Sợ

https://www.youtube.com/watch?v=kG7IL1rkI1E