nGày 19/11/2018

Hẹn ngay đi Tập 9 Full – 13/10/2018

Hẹn ngay đi Tập 9 Full – 13/10/2018

EWPEW, Đại Nhân, Juun Đăng Dũng, Trương Quốc Bảo “khẩu chiến” với MC

Hẹn ngay đi Tập 9 Full – 13/10/2018