nGày 19/06/2019

Hẹn ngay đi Tập 7 Full –15/9/2018

Hẹn ngay đi Tập 7 Full –15/9/2018

Thanh Duy Idol, Will, Châu Đăng Khoa, Cường Seven khẩu chiến

Hẹn ngay đi Tập 7 Full –15/9/2018