nGày 21/04/2019

Hẹn ngay đi Tập 6 Full – 8/9/2018

Hẹn ngay đi Tập 6 Full – 8/9/2018

Pha Lê bị “hạ gục” trước Khổng Tú Quỳnh, Tường Linh, Trang Pháp

Hẹn ngay đi Tập 6 Full – 8/9/2018