18 September, 2020

Hẹn ăn trưa Tập 206 ngày 6/8/2020

Chàng trai ẤM ỨC chia tay luôn bạn gái vì ĐÒI HỎI VÔ LÝ bắt phải CHO TIỀN XÂY NHÀ