28 October, 2020

Hẹn ăn trưa Tập 204 ngày 30/7/2020

Cô nàng kể về quá khứ XÓT XA gặp chàng trai DUYÊN TIỀN ĐỊNH và cái kết bất ngờ

https://www.youtube.com/watch?v=rgH4sdxAb48