nGày 21/10/2019

Hát mãi ước mơ Tập 9 Full – 20/9/2019 – Mùa 3

Hát mãi ước mơ Tập 9 Full – 20/9/2019 – Mùa 3

Trấn Thành trầm trồ trước giọng hát xuất sắc của chàng trai khiếm thị

Hát mãi ước mơ Tập 9 Full – 20/9/2019 – Mùa 3