nGày 21/05/2019

Hát mãi ước mơ tập 10 Full – 4/5/2018

Hát mãi ước mơ tập 10 Full – 4/5/2018

Tập 10 tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng động với 4 hoàn cảnh khó khăn khác. Trong đó, câu chuyện về người mẹ hy vọng được sống đến ngày nhìn con bước chân vào giảng đường Đại học đã lấy sự sự xót xa của ban giám khảo

Hát mãi ước mơ tập 10 Full – 4/5/2018