nGày 28/02/2020

Gương mặt truyền hình Tập 6 Full – 15/11/2018

Gương mặt truyền hình Tập 6 Full – 15/11/2018

Shark Lê Đăng Khoa làm giám khảo – top 4 lộ diện

Gương mặt truyền hình Tập 6 Full – 15/11/2018