nGày 25/01/2020

Gương mặt truyền hình Tập 4 Full – 1/11/2018

Gương mặt truyền hình Tập 4 Full – 1/11/2018

Thử thách Phim trường: Thí sinh bật khóc

Gương mặt truyền hình Tập 4 Full – 1/11/2018