nGày 15/12/2019

Gương mặt truyền hình Tập 1 Full – 4/10/2018

Gương mặt truyền hình Tập 1 Full – 4/10/2018

Tấn Tài yêu cầu Nguyên Khang và Thảo Nhi cân nhắc lựa chọn. Mùa 2

Là chương trình truyền hình thực tế trong việc tìm kiếm, phát hiện, đào tạo MC truyền hình. Chương trình được phát sóng trên HTV.

Gương mặt truyền hình Tập 1 Full – 4/10/2018