nGày 09/12/2019

Gương mặt thân quen Tập 4 Full – 23/11/2019

Gương mặt thân quen Tập 4 Full – 23/11/2019

Hồ Ngọc Hà, Đức Hải, Quang Linh sợ hãi khi thí sinh dọa “ma”

Gương mặt thân quen Tập 4 Full – 23/11/2019