9 March, 2021

Gương Mặt Thân Quen Tập 10 Full –23/1/2021 – Mùa 8

Gương Mặt Thân Quen Tập 10 Full –23/1/2021 – Mùa 8

Fan Kpop phát sốt trước màn kết hợp của 2 chị đại Lee Hyori (Cara) & CL (Mia)

Gương Mặt Thân Quen Tập 10 Full –23/1/2021 – Mùa 8