nGày 23/10/2019

Gương mặt điện ảnh Tập 6 Full – 22/6/2019 – Mùa 2

Gương mặt điện ảnh Tập 6 Full – 22/6/2019 – Mùa 2

10 thí sinh thử thách với vai diễn phản diện

Gương mặt điện ảnh Tập 6 Full – 22/6/2019 – Mùa 2