nGày 08/12/2019

Gương mặt điện ảnh Tập 11 Full – 27/7/2019 – Mùa 2

Gương mặt điện ảnh Tập 11 Full – 27/7/2019 – Mùa 2

Thử thách vai diễn có tạo hình đặc biệt

Gương mặt điện ảnh Tập 11 Full – 27/7/2019 – Mùa 2