30 October, 2020

Góc bếp thông minh Tập 14 Full – 1/10/2020

Sam ghen tị khi Ali Hoàng Dương ôm Jun Phạm

https://www.youtube.com/watch?v=5MPvwO7AnAA