30 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 29 ngày 15/10/2020

Học vị Tiến Sĩ, nghệ sĩ Bạch Tuyết sống MỘT MÌNH trong căn BIỆT THỰ ở tuổi U80