31 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 8 ngày 7/10/2020

Ca sĩ Châu Gia Kiệt và NỖI ĐAU TẬN CÙNG phải bỏ nhà ra đi vì sự nghiệp ca hát

https://www.youtube.com/watch?v=4B5sqdvtUhw