13 April, 2021

Gõ cửa thăm nhà Tập 47 ngày 25/2/2021

Gõ cửa thăm nhà Tập 47 ngày 25/2/2021

CHẾ TẠO HÀNG TRĂM cây đàn, nghệ nhân ưu tú Chín Quý khiến Ngọc Lan NGƯỠNG MỘ

Gõ cửa thăm nhà Tập 47 ngày 25/2/2021