22 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 27 ngày 1/10/2020

CHẤT ĐỐNG TÀI SẢN sau 20 năm đi diễn, nghệ sĩ Chí Tài KHÓC NGHẸN vì chia ly vợ