1 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 24 ngày 10/9/2020

Sống trong nhà 100 TỶ, ca sĩ NGỌC SƠN cúi đầu, ôm mặt KHÓC NỨC NỞ vì cô đơn