3 December, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 19 ngày 6/8/2020

Bị LỬA THIÊU CHÁY cả người, ca sĩ Quách Tuấn Du ĐAU ĐỚN BẬT KHÓC chạy chữa