21 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 17 ngày 23/7/2020

Bị tai nạn chấn thương MẤT TRÍ NHỚ, ca sĩ SỸ LUÂN bất lực không biết MÌNH LÀ AI