29 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 15 ngày 9/7/2020

Từ bỏ SỰ NGHIỆP ca hát vì RỚT XUỐNG SUỐI, ca sĩ Phạm Trưởng khiến vợ BẬT KHÓC