28 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 14 ngày 2/7/2020

Tiền đạo CỰC PHẨM mang VINH QUANG về cho Tổ quốc – từng không dám gọi MẸ ƠI