21 October, 2020

Gõ cửa thăm nhà Tập 13 ngày 25/6/2020

Dương Ngọc Thái đột ngột từ bỏ ăn chơi khiến mẹ vợ nghẹn ngào chấp nhận rể.