nGày 21/10/2019

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đối đầu – 15/7/2018

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đối đầu – 15/7/2018

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đối đầu – 15/7/2018