nGày 18/08/2019

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đo ván – 9/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đo ván – 9/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 9 Full – Vòng đo ván – 9/6/2019 – Mùa 3