nGày 21/10/2019

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 8/7/2018

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 8/7/2018

 

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 8/7/2018