nGày 21/10/2019

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 2/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 2/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 8 Full – Vòng đối đầu – 2/6/2019 – Mùa 3