nGày 15/11/2019

Giọng hát Việt tập 7 Full – Vòng đối đầu – 26/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 7 Full – Vòng đối đầu – 26/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 7 Full – Vòng đối đầu – 26/5/2019 – Mùa 3