nGày 22/10/2019

Giọng hát Việt tập 6 Full – Vòng đối đầu – 19/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 6 Full – Vòng đối đầu – 19/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 6 Full – Vòng đối đầu – 19/5/2019 – Mùa 3