nGày 17/09/2019

Giọng hát Việt tập 5 Full – Vòng giấu mặt – 12/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 5 Full – Vòng giấu mặt – 12/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 5 Full – Vòng giấu mặt – 12/5/2019 – Mùa 3