nGày 19/07/2019

Giọng hát Việt tập 4 Full – Vòng giấu mặt – 5/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 4 Full – Vòng giấu mặt – 5/5/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 4 Full – Vòng giấu mặt – 5/5/2019 – Mùa 3