nGày 15/09/2019

Giọng hát Việt tập 3 Full – Vòng giấu mặt – 28/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 3 Full – Vòng giấu mặt – 28/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 3 Full – Vòng giấu mặt – 28/4/2019 – Mùa 3