nGày 22/11/2019

Giọng hát Việt tập 2 Full – Vòng giấu mặt – 21/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 2 Full – Vòng giấu mặt – 21/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 2 Full – Vòng giấu mặt – 21/4/2019 – Mùa 3