nGày 23/10/2019

Giọng hát Việt tập 15 Full – Vòng bán kết – 26/8/2018

Giọng hát Việt tập 15 Full – Vòng bán kết – 26/8/2018

Giọng hát Việt tập 15 Full – Vòng bán kết – 26/8/2018