nGày 21/10/2019

Giọng hát Việt tập 15 Full – Chung kết – 21/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 15 Full – Chung kết – 21/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 15 Full – Chung kết – 21/7/2019 – Mùa 3