nGày 23/09/2018

Giọng hát Việt tập 14 Full – Vòng trình diễn – 19/8/2018

Giọng hát Việt tập 14 Full – Vòng trình diễn – 19/8/2018

Giọng hát Việt tập 14 Full – Vòng trình diễn – 19/8/2018