nGày 27/02/2020

Giọng hát Việt tập 14 Full – Bán kết – 14/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 14 Full – Bán kết – 14/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 14 Full – Bán kết – 14/7/2019 – Mùa 3