nGày 20/09/2019

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 7/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 7/7/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 7/7/2019 – Mùa 3