nGày 22/10/2019

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 12/8/2018

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 12/8/2018

Giọng hát Việt tập 13 Full – Vòng trình diễn – 12/8/2018