nGày 16/11/2019

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng trình diễn – 30/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng trình diễn – 30/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng trình diễn – 30/6/2019 – Mùa 3