nGày 15/12/2018

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng đo ván – 6/8/2018

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng đo ván – 6/8/2018

Giọng hát Việt tập 12 Full – Vòng đo ván – 6/8/2018