nGày 17/10/2018

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018