nGày 21/10/2019

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018

Giọng hát Việt tập 11 Full – Vòng đo ván – 22/7/2018