nGày 21/07/2019

Giọng hát Việt tập 10 Full – Vòng đo ván – 16/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 10 Full – Vòng đo ván – 16/6/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 10 Full – Vòng đo ván – 16/6/2019 – Mùa 3